skip to Main Content

Exclusief voor lezers van Leve de Bodem!

In het boek behandelen we onderwerpen waar aanvullende informatie voor beschikbaar is. Hieronder vind je een overzicht van alle topics.

  • Wat voor bodem heb ik? – De Digitale Bodemkaart
  • Normen voor gehalten van verontreinigende stoffen (wordt nog toegevoegd)
  • Rekenschema voor bemesting (wordt nog toegevoegd).
Back To Top